top of page

Otkrij Model S.F.E.R.A. uz pomoć slika

Otkrij značenje svih faktora

1. icona Sincronia.png

SINHRONIJA
TEMELJ

Dva velika točka, simbol saveza tela i uma, dvanaest krugova i niz od sedam  zupčanika koji, međusobno povezani, podsećaju na cikličnost i prolaznu prirodu vremena. Nastali trans sinhronizuje čoveka sa svojim "ovde i sada" čime se spaja um i telo, terajući ga da svaki pokret doživi sa apsolutnom svešću i oslobađa um od prošlih sećanja i budućih očekivanja.

2. icona sfondo nero Forza.jpg

TAČKE SNAGE

LIČNI RESURSI

U školi ratnika, šegrt kuje svoj karakter, raspršujući se među lavirintima sazrevanja ega, kako bi eksperimentisao. Obučen je za znanje, fizičku izdržljivost i spretnost. Tako će eksperimentisati sa tri veštine od kojih će i sam postati majstor i mudar čovek. Metalni štit je njihova zaštita, oštre tačke njihove ofanzive: savršen savez između izolacije i napada, refleksije i akcije, svesti i evolucije.

3. icona Energia.png

ENERGIJA

NEVIDLJIVO

Mali delovi vitalnosti zauzimaju svoje mesto, organizujući se u prostorima uma i tela kao pečat stabilnosti i izražavanja neiscrpne fizičke moći. Iz haosa, čarolija Energije transformiše misli, emocije i pojednostavljuje ih do suštinskog, eliminišući suvišnu i stvarajuću ravnotežu i snagu u telu. Pločice, mudro odabrane instinktivno, postavljaju se na mozaik, konfigurišući odgovore na željena pitanja.

4. icona sfondo nero Ritmo.jpg

RITAM

STRUKTURA KOJA POVEZUJE

Vijugava i uvrnuta partitura daje red ljudskim postupcima i mislima, bojeći ih ritmom i elegancijom. Prirodni sled događaja zahteva odmor i oporavak, buđenje pa čak i smirenost. Tamo gde ritam komanduje, govor tela je pojačan energijom i proporcijom. Svaki korak je evolucija prethodnog. Svaki zvuk je sinhronizovan na pentagram emocija.

5. icona Attivazione.png

AKTIVACIJA
DODATNA VREDNOST

Iz hrama želja sija svetlost koja pokazuje put. Dva krila simbolizuju čistotu i strast. Aktivacija je amblem istrajnosti i idealizma, vatra koja hrani volju za delovanjem i projektuje ljudske napore izvan bilo kakvih zamišljenih granica svesti. Aktivacija je zvuk gonga, to je poslednji gest koji se pravi pre prolaska kroz kapiju arene, to je prvi korak na terenu za igru. Svi resursi pojedinca se pretvaraju u entuzijazam i žar.

Projekat osmišljen i realizovan u saradnji sa

Stefano Cipressi

bottom of page