top of page
icona modello.png
icona corso.png

Model

Edukacija

Kontakti

Coaching

Tim

Schermata 2015-07-30 alle 12.59.03_edite

Giuseppe Vercelli

contatti icona.png
ambiti icona.png
il team icona.png

Otkrijte novosti i budite u toku sa događajima

NOVOSTI & DOGAĐAJI

date.png

Sferacoaching

Prijave za Edukaciju iz Sferacoachinga za godinu 2024. su otvorene

icona modello.png

MODEL

Za analizu i poboljšanje ljudskog performansa

S.F.E.R.A. je Referentni model, to je alatka za analizu performansa i poboljšanje. © Prepoznat je kao model i na nacionalnoj i međunarodnoj sceni po razvoju ljudskih performansi, posebno je predstavljen međunarodnoj naučnoj zajednici na XII Svetskom kongresu sportske psihologije u Marakešu (Maroko) u junu 2009.

Ovaj model, konsolidovan i primenjen u različitim kontekstima, kako sportskim tako i poslovnim, omogućava studentima da steknu fundamentalnu teorijsku i praktičnu osnovu, koja je dakle od izuzetne važnosti, za one koji žele da se kreću u svetu psihologije performansi i vode sportiste, kao i sportske ili poslovne timove u ostvarivanju svog maksimalnog potencijala.

Modello.png
  • Sinhronija je sposobnost da budete prisutni i fokusirani samo na ono što radite u trenutku nastupa.

  • Tačke snage su fizičke, tehničke i mentalne veštine i sposobnosti koje sportista prepoznaje da poseduje i koje mu pomažu kako bi ostvario odlične rezultate.

  • Energija je aktivna upotreba snage i energije. Kada se koristi u pravom iznosu, omogućava nam da na najbolji način iskoristimo raspoložive resurse.

  • Ritam je uređeni niz vremenskih intervala, koji omogućava pravilan tok u nizu pokreta.

  • I konačno, Aktivacija koja je dodatna vrednost, motivacioni motor, maksimalan izraz strasti, koji omogućava sportisti da ide preko svojih granica.

sfera.png
icona corso.png

EDUKACIJA

Edukacija za Biznis, Sportski i Životni coaching

Cilj je da se promoviše put ličnog rasta, kao i profesionalnog, raditi na procesima samosvesti i iz prve ruke iskusiti tehnike i metodologiju predložene tokom edukacije.

Stvaranje ispravnog stanja uma je suštinska polazna tačka za nas, da zatim naučimo kako da koristimo Referentni model i na taj način budemo u mogućnosti da ga primenimo iz profesionalne coaching perspektive, kao postupak za analizu i optimizaciju performansi.

Izdanje koje će početi u novembru 2024. godine biće održano online, a nudi i mogućnost da se učestvujete u 1 radionici koje se održava u prisustvu, kako bi se putovanje upotpunilo i produbilo. Za više informacija, možete preuzeti dole navedeni program:

Model
Il Corso
Giuseppe Vercelli
Schermata 2015-07-30 alle 12.59.03_edite

Naučni direktor

GIUSEPPE VERCELLI

Psiholog i psihoterapeut, profesor Psihologije sporta i Ljudskih performansi na Univerzitetu u Torinu.

Zajedno sa svojim timom osmislio je i razvio S.F.E.R.A. model za analizu performansi i njihovo poboljšanje. Vodi Centar za sportsku psihologiju i ljudske performanse na ISEF-u u Torinu.

 

Šef Odeljenja za psihologiju u Juventusu F.C. od 2011. i psiholog u J-Medical.

 

Član medicinske komisije i šef centra za psihološku pripremu pri FISI (Italijanska federacija zimskih sportova), sarađuje sa FICK (Italijanska federacija za kanu i kajak ). Učestvovao je na Olimpijskim igrama u Torinu, Pekingu, Vankuveru, Londonu i PjongČangu kao zvanični psiholog CONI-a.

​Član tima autora koji je, u saradnji sa Giunti O.S., razvio i objavio 2020. godine Anti-osetljivost upitnik, prvi test sposoban da izmeri potencijalni nivo anti-osetljivosti kod pojedinaca.

 

Istraživač i stručnjak za psihologiju performansi i primene u oblasti sporta, organizacije i menadžmenta. Predavao je Psihologiju rada i organizacije na Univerzitetu Bokoni u Milanu i na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Torinu.

On je supervizor brojnih univerzitetskih radova iz oblasti Psihologije performansi.

 

Autor je naučnih istraživanja i popularnih publikacija, uključujući knjige  Vincere con la Mente, L'Intelligenza Agonistica, Antifragili.

il team icona.png
Il Team

Uči sa nama

TIM S.F.E.R.A.

Moj tim se sastoji od profesionalaca specijalizovanih za sportsku psihologiju i ljudske performanse, koji su na raznim pozicijama u Organizacionim telima i Nacionalnim federacijama.

FRC_1102.jpg

DOTT.SSA ALESSIA MAGLIETTO

Organizacioni menadžer

Psiholog rada i organizacije i ekspert iz Sportske psihologije, ona je docent iz "Psihologije sporta i ljudskih performansi" pri Univerzitetu u Torinu , SUISM. Referent za upravljanje i organizaciju edukacije "SferaCoaching" u Torinu, sarađuje u projektovanju i izvršenju obuke na nivou kompanija, sa prethodnim radnim iskustvom u sektoru ljudskih resursa. Takođe je odgovorna za istraživanja u okviru Operativne jedinice za sportsku psihologiju (Istraživački centar – SUISM Torino). Sistemski orijentisan psihoterapeut na obuci.

DOTT. ANTONIO SACCO

Menadžer obuke

Klinički i društveni psiholog, stručnjak za sportsku psihologiju, predaje Psihologiju sporta i ljudskih performansi i asistent je profesora Socijalne psihologije na Univerzitetu u Torinu, SUISM. Poslovni, sportski i životni coach sa hipnotičko-konstruktivističkim pristupom. Predavač je na školi za Specijalizaciju iz sportske psihologije, edukaciji "SferaCoaching" i na Univerzitetu Juventus. Takođe je psiholog u Školi fudbala Juventusa i Letnjem kampu Juventusa. Radi kao konsultant nekoliko profesionalnih fudbalskih klubova (Juventus FC, Livorno Calcio, Virtus Lanciano). Trener u korporacijama i konsultant za "Pozitivnu reakciju", takođe je odgovoran za ljudske resurse u specijalizovanim ustanovama za psihijatrijske bolesnike. Bračni i porodični terapeut na obuci.

ambiti icona.png

Polja primene

COACHING

shutterstock_1166189944_edited.jpg

EXECUTIVE COACHING

Koučing za profesionalce

Koučing u kompaniji nastao je sa specifičnim ciljem a to je da se identifikuje i pojača potencijal ljudi i samim tim kako bi se povećao njihov učinak u profesionalnom/radnom okruženju. S.F.E.R.A. Coaching usvaja ovu novu metodologiju obuke kako bi potencijalni treneri mogli da razviju kod osobe sa kojom rade svest o sopstvenim resursima i da zatim klijenti aktiviraju prave poluge promena i samim tim postignu profesionalne ciljeve. Ciljevi u executivnom i biznis  coaching procesu su ostvarivi kada imate referentni model i strukturiranu metodologiju koja ima za cilj da pojača i unapredi ono što povezuje osobu, resurse, menadžera, vođu, sa njihovim okruženjem, sa ciljem promene i kontinuiranog učenja: kompetitivna inteligencija.

SPORTSKI COACHING

Koučing za sportiste i timove

Sportski coach (trener) ima za cilj da trenira ili prati klijenta (sportistu)  kako bi otkrio i naučio mentalne mehanizme koji su osnova sportskih performansi. Kroz praktično-iskustvene metode treninga, principi sportske psihologije i ljudskih performansi biće naučeni i moći će da se koriste i primenjuju u različitim izazovima koji slede. Ovi principi, su u službi pojedinca ili tima, i čine da se postigne maksimalna efektnost i uspeh na takmičenjima, stalno favorizujući ostvarivanje ciljeva.

Schermata 2021-04-12 alle 12.38.22.png

LIFE COACHING

Koučing za "osobu"

Kao što sportski trener vodi sportistu ili tim ka rezultatu, životni trener (life coach) ima zadatak da podrži i isprati sve one pojedince, parove ili grupe ljudi, koji imaju svoj neki specifičan cilj koji žele da ostvare u životu, u porodici, u vezama ili uopšteno na svom putu ličnog rasta. Preći sa trenutnog stanja (problematičnog/nezadovoljavajućeg) u željeno stanje (odlučno/zadovoljavajuće). Drugim rečima, životni trener je vodič koji prati pojedinca ka poboljšanju i maksimalnom korišćenju svojih resursa za suočavanje sa naizgled nerešivim ili složenim problemima, pospešujući njegovu kompetitivnu inteligenciju.

pianta del deserto
Il Coaching

Um ambijenta

EDUKACIJA ZA COACHING  ŽIVOTNE SREDINE

S.F.E.R.A. tim je razvio specifičan proces koji takođe uzima u obzir aspekt ambijenta u pogledu ostvarenja cilja. Pored toga što se fokusira na osobu, on se odnosi i na njega i njegovu okolinu, pokušavajući da iskoristi životnu sredinu u kojoj ona deluje.

Bianco Desk

Coaching životne sredine se bavi onim delom koji se često previdi u trenerskom procesu: okruženjem.

Iako okolinu doživljavamo kao nešto što je izvan nas, ona je deo procesa rasta, razvoja i aktivno učestvuje, kako pozitivno, tako i negativno, pri ostvarenju postavljenog cilja ili u neuspehu istog. Zbog toga su kancelarija, garderoba, vremenski uslovi i bilo koji drugi faktor životne sredine istovremeno prepreke i mogućnosti.

Ljudsko biće je kombinacija tela - uma - okruženja. Do sada se posebna pažnja obraćala ka prva dva elementa, ali nakon brojnih studija, sigurno je da okolina često snažno utiče na naš ego. Zbog toga se coaching ambijenta bavi onim delom koji se često zapostavlja, ali koji često može da napravi razliku.

 

Edukacija je usmeren na sve one profesionalce (kako u biznisu, tako i u sportu) koji ne žele da zapostave i najsitniji detalj kako bi poboljšali svoj učinak. Pored toga, to može biti i dodatna podrška/savet profesionalcima koji rade sa osobama, timovima i žele da svojim klijentima pruže kompletnu uslugu. Koučing ambijenta usmerava pažnju u dva pravca: ka transformaciji radnog okruženja u skladu sa ciljem i/ili adaptacijom subjekta prema karakteristikama same sredine.

Sfera Social.png

Vrednost osobe, osoba u vrednosti

SOCIJALNA S.F.E.R.A.

Projekat predviđa preradu Modela sa društvene i etičke tačke gledišta, uz mogućnost primene u svetu biznisa, obrazovanja i svakodnevnog života. To podrazumeva obraćanje pažnje na društveni učinak i vrednost pojedinca kao takvog, kao i u odnosu na zajednicu kojoj on ili ona pripadaju. U tom smislu, uspeh se ne smatra zbirom individualnih dostignuća, već energijom koja transformiše veštine ljudi u superioran uspeh.

 

Ponovna razrada grupne dinamike koju promoviše  Socijalna S.F.E.R.A. promoviše kontinuirani rast, emocionalni i kognitivni osobe - čoveka u društvu i organizaciji u kojoj živi i radi.

Ova paradigma ima za cilj da orijentiše model S.F.E.R.A. ka dva cilja:

1

Ponovo izgraditi jake, inovativne i inspirisane organizacije u kojima radnici veruju svojim kolegama i šefovima. Ideja je da ispratimo sve pojedince da steknu i/ili sprovedu svoju otpornost i anti-slabost kako bi potražili etičko značenje kao motivaciju za akciju i delovanje.

2

Da omogući svakom subjektu da trenira i usavrši psihološke oblasti koje mu omogućavaju da dobije ekološki i evolutivniji put ka svom Biću, ka kulturi poboljšanja pravih vrednosti, umesto ka kulturi profita.

Contact
contatti icona.png

KONTAKT

Popunite obrazac za više informacija

posta.png
bottom of page